Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, www.nakliyetalebi.com internet sitesinin sahibi, yöneticisi ve faaliyetlerini yürüten, Yenidoğan Mahallesi, Sivas Bulvarı, No:31/B Sorgun - Yozgat / TÜRKİYE adresinde ikamet eden Mustafa Sansar Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Firması ile bu sitenin sunduğu hizmetlerden yararlanmak için siteye üye olan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılmaktadır. Gerçek ve tüzel kişiler www.nakliyetalebi.com sitesine üye oldukları andan itibaren, bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış olduklarını beyan ve taahüt etmiş olurlar.


2. Tanımlar

a) www.nakliyetalebi.com internet sitesinin sahibi ve faaliyetlerini yürüten, Yenidoğan Mahallesi, Sivas Bulvarı, No:31/B Sorgun - Yozgat / TÜRKİYE adresinde ikamet eden Mustafa Sansar Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Firması bundan böyle "Nakliyetalebi" olarak anılacaktır.

b) "Nakliyetalebi"nin sahibi olduğu ve faaliyetlerini yürüttüğü www.nakliyetalebi.com internet sitesi bundan böyle "Site" olarak anılacaktır.

c) "Site"nin sunduğu hizmetlerden yararlanmak için "Site"ye üye olan gerçek ve tüzel kişiler bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır.

d) "Site"de "Kullanıcı" "Üye Nakliye Firmaları"na ulaşması için belirli kriterleri ve seçenekleri olan, taşıma tipi seçilerek oluşturulan ve doldurulması zorunlu formları kullanmak suretiyle "Nakliye Talebi" oluşturabilir.

e) "Site"de oluşturulan "Nakliye Talepleri"ne cevap vermek için "Site"ye üye olan nakliye firmaları bundan böyle "Üye Nakliye Firması" olarak anılacaktır.

"Kullanıcılar" "Site"ye üye olurken işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduklarını, içeriğinin ve içerdiği hükümlerin tamamını anladıklarını ve bu içeriklerin ve hükümlerin tamamını kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını taahhüt ederler.


3.Sözleşmenin Konusu

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, "Nakliyetalebi"nin ve "Nakliyetalebi"nin sahibi ve yöneticisi olduğu www.nakliyetalebi.com sitesine üye olan "Kullanıcı"ların, bu platformun sunduğu hizmetlerden faydalanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

a) "Kullanıcı", "Site"ye üye olurken verdiği veya "Nakliye Talebi" oluştururken paylaştığı, kimlik, adres, iletişim v.b. bilgileri veya formlarda talep edilen diğer bilgileri eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.


4. Sözleşmenin Kapsamı

Sözleşmenin kapsamı, bu sözleşmede ve "Site" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak "Nakliyetalebi" tarafından "Site"de yapılmış ve yayınlanmış olan her türlü uyarı, yazı, madde, hüküm ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", bu sözleşmeyi kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Nakliyetalebi" tarafından "Site"de açıklanan ve yayınlanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. "Kullanıcı" bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. Kullanıcı Olma Şartları

"Site"ye "Kullanıcı" üye olmak için en az 18 yaşında olmak, herhangi bir nedenle daha önce "Site"den uzaklaştırılmamış olmak ve "Kullancı" olmak için zorunlu olarak doldurulması gereken üyelik formlarında istenilen kimlik ve kişisel bilgileri eksiksiz olarak sunmuş olmak gerekir.


6. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) "Kullanıcı" açısından "Site"deki hizmetlerden yararlanmak tamamen ücretsizdir. "Nakliyetalebi" adını kullanarak ya da "Site" ismini kullanarak sizden bu hizmetler karşılığında herhangi bir ücret talep eden SMS, elektronik posta ve çağrıları dikkate almamanızı ve bu gibi durumlarda bizimle irtibata geçmenizi öneririz.

b) "Kullanıcı", üyelik aşamasında vermiş olduğu cep telefonu numarasına, üyeliğin onaylanması için gönderilecek olan "Üye Aktivasyon Kodu"nu sisteme girdiği anda, o cep telefonu numarasının kendisine ait olduğunu beyan ve kabul etmiş olur.

c) "Site"nin birinci derece amacı olan "Nakliye Talebi" oluşturma yetkisi sadece "Kullanıcı"lar tarafından kullanılabilen bir yetkidir. "Kullanıcı" bu hakkı, "Site"nin ve "Site"yi kullanan diğer "Kullanıcılar"ın veya "Üye Nakliye Firmaları"nın haklarına zarar gelmeyecek şekilde, doğru bilgiler kullanarak ve doğru istekler karşılığında gerekli formları doldurarak dilediği zaman dilediği kadar kullanabilir. Oluşturulan "Nakliye Talebi" belirli bir satışa ulaştığında otomatik olarak kapanır.

d) "Kullanıcı", "Nakliye Talebi" oluştururken formlara girdiği bilgilerin eksik, hatalı veya yanlış olması nedeniyle oluşabilecek sorunların tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

e) "Kullanıcı" bir "Nakliye Talebi" oluşturduğunda, talebin içeriğinin ve kendi üyelik bilgilerinin (ad, soyad, elektronik posta, telefon numaraları v.b.) "Site"yi kullanan "Üye Nakliye Firmaları" ile paylaşılmasını kabul etmiş olur.

f) "Kullanıcı" "Site"de ki yönetim panelinden onay vermedikçe ya da kendisinin oluşturduğu "Nakliye Talebi"ni satın alıp kendisi ile irtibata geçmiş olan "Üye Nakliye Firması"na kendi isteği ile adresini iletmediği sürece "Nakliyetalebi" "Kullanıcı" adreslerini asla üçüncü şahıslara ya da kamuya açıklamaz, satmaz ya da paylaşmaz. Bu sorumluluk tamamen "Kullanıcı"ya aittir.

g) "Kullanıcı" "Site"e üye olurken ve "Site"de "Nakliye Talebi" oluştururken formlar aracılığıyla verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, "Nakliyetalebi"nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

h) Oluşturduğunuz "Nakliye Talebi" sonrasında size ulaşacak olan "Üye Nakliye Firmaları" ile yapacak olduğunuz anlaşma "Nakliyetalebi"ni ilgilendirmemektedir. Size ulaşan "Üye Nakliye Firmaları" ile anlaşma zorunluluğunuz yoktur. Niteliklerini sizin belirlediğiniz nakliye işine verilecek olan teklifin içeriği tamamen "Üye Nakliyeci Firma" insiyatifindedir. Bu sebeplerden dolayı eşyanın sökülmesi, taşınması ve yerleştirilmesi aşamalarında oluşabilecek hasarlardan "Nakliyetalebi" sorumlu değildir. Eşyanın taşınması veya depolanması aşamalarında oluşabilecek hasarlardan taşımayı yapan "Üye Nakliye Firması" sorumlu olacaktır. Bu gibi istenmeyen durumların telafisi için "Üye Nakliye Firmalarından" taşıma sigortası yapmasını istemeyi unutmayın.

i) "Üye Nakliye Firmaları" hukuken "Nakliyetalebi"nden bağımsız taraflardır. Bu iki taraf arasında herhangi bir ortaklık, temsilcilik ve ticari bağlılık yoktur. "Kullanıcı", yapılan anlaşmaya uymayan, anlaşma şartlarına ve anlaşma zamanına riayet etmeyen "Üye Nakliye Firmaları" sebebiyle, "Nakliyetalebi"ni sorumlu tutamaz ve hak talep edemez.

j) "Kullanıcı", "Nakliyetalebi" tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi ve kullanıcı adını başka kişi ya da kuruluşlara veremez. "Kullanıcı"nın söz konusu şifreyi ve kullanıcı adını kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından "Nakliyetalebi"ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, "Nakliyetalebi"nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

k) "Kullanıcı"nın www.nakliyetalebi.com'a giriş yaptığı araçlarının (bilgisayar, tablet, telefon v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, başkaları tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan "Nakliyetalebi"nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

l) "Site"nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için "Kullanıcı"nın, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda "Kullanıcı" "Site"ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

m) "Kullanıcı" "Site"yi kullanırken, yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran "Kullanıcı"yı bağlayacaktır.

n) "Kullanıcı" "Site"yi hiçbir şekilde T.C. yasalarına aykırı, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, hakaret, küfür, tehdit, iftira, taciz v.b. eylemlerde bulunacak, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek, siyasi veya ideolojik propaganda aracı olacak, diğer üyeleri ve üçüncü şahısları rahatsız edici, kişi veya kurumları lekeleyeci şekilde kullanamaz. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran "Kullanıcı"yı bağlayacaktır. Ayrıca, "Kullanıcı" başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Bu gibi ihlaller karşısında "Nakliyetalebi"nin, "Kullanıcı"nın üyeliğini iptal etme hakkı saklıdır.

o) "Site"de "Kullanıcı"lar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen "Kullanıcı"nın kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin "Nakliyetalebi" ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. "Nakliyetalebi"nin "Kullanıcı"nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle "Kullanıcı"nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

p) "Site"ye üye olarak "Kullanıcı" statüsü kazanmış olmanız aynı zamanda, "Site"de ki "Gizlilik Politikası" bölümünde bulunan hükümleri ve tavsiyeleri de kabul etmiş olduğunuz anlamına gelmektedir.


7. Nakliyetalebi'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) "Nakliyetalebi", "Kullanıcı" "Site"de bir "Nakliye Talebi" oluşturduğunda bu talebi ve "Kullanıcı"nın kişisel bilgilerini (ad, soyad, elektronik posta, telefon numaraları v.b.) kamuya açıklanmayacak şekilde sadece sınırlı sayıda "Üye Nakliye Firması" ile paylaşma yetkisine sahiptir.

b) "Nakliyetalebi" kendisi bizzat nakliye işi yapmamaktadır. "Site" üzerinden oluşturduğunuz "Nakliye Talepleri" Türkiye'nin değişik illerinde nakliye işi yapmakta olan ve "Site"ye "Üye Nakliyeci Firma" olarak kayıt olmuş firmalar tarafından satın alınacak ve değerlendirilecektir. "Site"nin verdiği hizmet nakliyeye ihtiyaç duyan "Kullanıcı" ile bu işi yapan "Üye Nakliye Firmaları" arasında köprü oluşturmaktan ileri gitmemektedir.

c) "Nakliyetalebi"nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde "Kullanıcı"nın üyeliğini silme, dosya, belge ve bilgileri silme, oluşturduğu taleplerdeki bilgileri silme veya güncelleme hakkı vardır. "Kullanıcı" "Site"ye üye olarak bu tasarrufu önceden kabul etmiş olur.

d) "Nakliyetalebi", "Kullanıcı"larına kaliteli hizmet verebilmek için bünyesine "Üye Nakliye Firması" olarak katacağı nakliye firmalarını özenle seçecektir. "Üye Nakliye Firması"nın, bu iş için gerekli belgelere ve alt yapıya sahip olup olmadığına dikkat ederek, tecrübesine ve hizmet kalitesine güvenmediği firmaları bünyesinde bulundurmayacaktır.

e) "Nakliyetalebi", çalışanları veya içerik sağlayıcıları, "Site"nin kesintisiz çalışması ve hizmet vermesi için, gerekli teknolojik alt yapıyı ve yazılımını her zaman geliştirecek ve koruyacaktır. Bunun yanında verdiği hizmetin kesintisiz olacağını ve yazılım hatası içermeyeceğini garanti etmemektedir.

f) Sistemde önceden beklenmeyen bir kesinti olması halinde, geçici aksamaların "Site"nin çalışma sıhhatine zarar vermeyeceği konusunda "Nakliyetalebi" garanti vermektedir. Kesinti giderildikten sonra "Site" çalışmasına devam eder. "Kullanıcı"lar bu ve bunun gibi durumlarda hiçbir gerekçeyle "Nakliyetalebi"nden hiç bir hak talep edemezler.

g) Çoğu zaman, hatasız bir şekilde yazılımları ve donanımları çalıştırmak veya geliştirmek ya da internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak pek mümkün değildir. "Nakliyetalebi", bu ve buna benzer nedenlerle "Site"nin ve teknik alt yapının sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir.

h) "Nakliyetalebi" herhangi bir sebep sunmaksızın, "Nakliye Talepleri"nin satış sınırını güncelleme ve ya değiştirme hakkına sahiptir. Bu gibi değişiklikler "Site"nin kalitesini arttırmak, bölgesel ve ya iklimsel durumlarda "Kullanıcı"ları ve "Nakliyeci"leri mağdur etmemek gibi amaçlar doğrultusunda yapılabilir.


8. Genel Koşullar

a) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden "Kullanıcı", bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, "Nakliyetalebi"ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; bu ihlaller nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, "Nakliyetalebi"nin "Kullanıcı"ya karşı Kullanıcı Sözleşmesi'ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

b) "Nakliyetalebi", Kullanıcı Sözleşmesi içeriğine bağlı kalmamak kaydıyla "Site"nin; gelişimini etkileyen pazar koşullarındaki yenilik ve değişiklikler, teknolojideki ilerleme ve yenilikler, ödeme yöntemlerindeki teknolojik yenilikler ve değişiklikler, ilgili kanunlar ve sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı sebeplerden dolayı veya kendi isteğine bağlı olarak dilediği zamanlarda; işbu Kullanıcı Sözleşmesi şartlarını, "Kullanıcı"larını bilgilendirmek suretiyle, revize etme, değiştirme, sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğini değiştirme ya da tamamen ortadan kaldırma ya da yeni hizmetler ekleme, sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli hale getirme, çalışma biçimi, yöntemi, süresi ve çeşitlerini değiştirme, hakkına sahiptir.

c) "Nakliyetalebi", işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca "Kullanıcı"ların kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, "Kullanıcı"lar bu Kullanıcı Sözleşmesi'ni onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.


9. Ticari Markalar / Telif Hakları

a) "Site" yazılımı, tasarımı, iş modeli ve "Site"de yayınlanan materyallerin bütün fikri mülkiyet hakları ve lisansları "Nakliyetalebi"nde olup, bunlara ilişkin telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, "Kullanıcı" tarafından izinsiz ve ticari amaçlı kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. "Site"nin faaliyetlerini kopyalamak gibi sitenin fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi, "Nakliyetalebi"ne yasal işlemlerle hakkını arama imkânı verecektir.

b) "Nakliyetalebi" ve "Site"nin isim ve marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz. "Nakliyetalebi"nin logoları, fikir ve sanata ilişkin hakları saklıdır. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılı veya elektronil ortamda izinsiz kullanılamaz.

c) "Site"de adı geçen başka şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.


10. Gizlilik

Gizlilik ve verilerin korunması "Nakliyetalebi" için son derece önemlidir. Kişisel ve kurumsal verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması ile ilgili detaylı bilgi edinmek için lütfen "Site"deki "Gizlilik Politikası" bölümünü ziyaret ediniz.

"Kullanıcı" "Site"de bir "Nakliye Talebi" oluşturduğunda, bu talebin içeriğinin ve üyelik bilgilerinin (ad, soyad, elektronik posta, telefon numarası v.b.) "Üye Nakliyeci Firmalar" tarafından satın alınır olmasına onay vermiş sayılmaktadır. "Üye Nakliyeci Firmalar" tarafından satın alınan bu bilgilerin kötüye kullanımına ilişkin ihtilaflerde "Nakliyetalebi" asla sorumluluk kabul etmez. Bu gibi durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki yaptırımların muhatabı "Üye Nakliye Firması" olacaktır. Böyle bir durumda "Kullanıcı", "Nakliyetalebi"ni sorumlu tutamayacağını ve hangi ad altında olursa olsun "Nakliyetalebi"nden her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


11. Mücbir Sebepler

"Nakliyetalebi"nin kontrolü dışında gelişen, hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde (doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinin herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden dolayı "Nakliyetalebi" herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.


12. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, "Kullanıcı"nın "Site" üyeliğini iptal etmesi veya "Nakliyetalebi" tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. "Nakliyetalebi", "Kullanıcı"nın Kullanıcı Sözleşmesi'nin herhangi bir madde veya hükmünü ihlal etmesi durumunda veya gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir zamanda, bu konuda "Kullanıcı"yı bilgilendirmek kaydı ile, "Kullanıcı"nın "Site" üyeliğini iptal edebilir, "Kullanıcı"nın siteden aldığı ya da almakta olduğu hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

"Kullanıcı", bu madde kapsamında, sözleşmenin feshedilmesi ve "Kullanıcı" üyeliğinin iptal edilmesi halinde "Nakliyetalebi"nden hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder.


13. Tebligatlar

"Kullanıcıların", "Nakliyetalebi"ne üye olurken kullandıkları cep telefonu numarası ve elektronik posta adresi, bu sözleşmeyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, geçerli iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksi açıkça belirtilmedikçe, sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza, onay veya başka haberleşmeler elektronik posta veya SMS yoluyla olacak ve "Kullanıcı" tarafından belirlenen iletişim bilgileri kullanılacaktır.


14. İhtilaflerin Halli

a) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve "Site"nin kullanımına ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

b) Taraflar, "Nakliyetalebi"ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

c) "Nakliyetalebi" "Kullanıcı"nın kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya "Nakliyetalebi"ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; "Nakliyetalebi" ve www.nakliyetalebi.com sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.


15. Yürürlülük

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, "Kullanıcı"nın üyelik kaydı yapması için gerekli olan üyelik formunu doldurarak "Site"ye kayıt olması anında akdedilmiş ve bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere süresiz ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

GİRİŞ YAP Taşınmak istiyorum Nakliyeciyim