Nakliyeci Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Nakliyeci Sözleşmesi, www.nakliyetalebi.com internet sitesinin sahibi, yöneticisi ve faaliyetlerini yürüten, Yenidoğan Mahallesi, Sivas Bulvarı, No:31/B Sorgun - Yozgat / TÜRKİYE adresinde ikamet eden Mustafa Sansar Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Firması ile bu sitenin sunduğu hizmetlerden yararlanmak için siteye üye olan nakliye firmaları arasında yapılmaktadır. Nakliye firmaları www.nakliyetalebi.com sitesine üye oldukları andan itibaren, bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış olduklarını beyan ve taahüt etmiş olurlar.


2. Tanımlar

a) www.nakliyetalebi.com internet sitesinin sahibi ve faaliyetlerini yürüten, Yenidoğan Mahallesi, Sivas Bulvarı, No:31/B Sorgun - Yozgat / TÜRKİYE adresinde ikamet eden Mustafa Sansar Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Firması bundan böyle "Nakliyetalebi" olarak anılacaktır.

b) "Nakliyetalebi"nin sahibi olduğu ve faaliyetlerini yürüttüğü www.nakliyetalebi.com internet sitesi bundan böyle "Site" olarak anılacaktır.

c) "Site"nin sunduğu hizmetlerden yararlanmak için "Site"ye üye olan nakliye firmaları bundan böyle "Nakliyeci" olarak anılacaktır.

d) "Nakliye Talebi" oluşturmak için "Site"ye üye olan gerçek ve tüzel kişiler bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır.

e) "Site"de "Kullanıcı", "Nakliyeci"lere ulaşması için belirli kriterleri ve seçenekleri olan, taşıma tipi seçilerek oluşturulan ve doldurulması zorunlu formları kullanmak suretiyle "Nakliye Talebi" oluşturabilir.

"Nakliyeciler" "Site"ye üye olurken işbu Nakliyeci Sözleşmesi'nin tamamını okuduklarını, içeriğinin ve içerdiği hükümlerin tamamını anladıklarını ve bu içeriklerin ve hükümlerin tamamını kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını taahhüt ederler.


3.Sözleşmenin Konusu

İşbu Nakliyeci Sözleşmesi'nin konusu, "Nakliyetalebi"nin ve "Nakliyetalebi"nin sahibi ve yöneticisi olduğu www.nakliyetalebi.com sitesine üye olan "Nakliyeci"lerin, bu platformun sunduğu hizmetlerden faydalanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

a) "Nakliyeci", "Site"ye üye olurken verdiği veya paylaştığı, kimlik, adres, iletişim v.b. bilgileri veya formlarda talep edilen diğer bilgileri veya istenilen resmi evrakları, eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, eksik, güncel olmayan, sahte veya yanlış bilgi veya belge vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.


4. Sözleşmenin Kapsamı

Sözleşmenin kapsamı, bu sözleşmede ve "Site" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak "Nakliyetalebi" tarafından "Site"de yapılmış ve yayınlanmış olan her türlü uyarı, yazı, madde, hüküm ve açıklama gibi beyanlardır. "Nakliyeci", bu sözleşmeyi kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Nakliyetalebi" tarafından "Site"de açıklanan ve yayınlanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. "Nakliyeci" bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. Nakliyeci Olma Şartları

"Site"ye "Nakliyeci" üye olmak için nakliye firması olmak, herhangi bir nedenle daha önce "Site"den uzaklaştırılmamış olmak, "Nakliyeci" üye olmak için zorunlu olarak doldurulması gereken üyelik formlarında istenilen kimlik ve kişisel bilgileri eksiksiz olarak sunmuş olmak, firma ile ilgili istenilen gerekli resmi evrakları (ticaret sicil kaydı, vergi levhası, imza sirküsü, K yetki belgesi v.b) eksiksiz olarak "Nakliyetalebi"ne göndermiş olmak gerekir. Bu şartlar sağlandıktan sonra "Nakliyetalebi" incelemelerde bulunur ve en kısa sürede "Nakliyeci"ye üyeliğiyle ilgili bilgilendirmede bulunur.


6. Nakliyeci'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) "Nakliyeci", üyelik aşamasında vermiş olduğu cep telefonu numarasına, üyeliğin onaylanması için gönderilecek olan "Üye Aktivasyon Kodu"nu sisteme girdiği anda, o cep telefonu numarasının kendisine ait olduğunu beyan ve kabul etmiş olur.

b) "Site"nin birinci derece amacı olan "Nakliye Talebi" satın alma yetkisi sadece "Nakliyeci"ler tarafından kullanılabilen bir yetkidir. "Nakliyeci" bu hakkı, "Site"nin ve "Site"yi kullanan diğer "Nakliyeci"lerin veya "Kullanıcı"ların haklarına zarar gelmeyecek şekilde, günlük sınırlı bir sayıda olmak kaydı ile dilediği zaman kullanabilir. Aynı zamanda "Nakliye Talepleri" de sınırlı bir sayıda "Nakliyeci"ye satılır ve satış sınıra ulaştığında otomatik olarak kapanır.

c) "Nakliyeci" "Site"de kendisine ait yönetim sayfasından tüm bilgilerine ve geçmişte satın aldığı "Nakliye Talepleri"ne kolayca ulaşabilir, satın aldığı "Nakliye Talepleri"ne notlar ekleyebilir ve kendi "Site" kullanım istatistiklerine ulaşabilir. Yönetim sayfasında bulunan "Bakiye" bölümüne dilediği kadar bakiye yatırabilir ve "Nakliye Talebi" satın alabilir.

d) "Nakliyeci" "Site"ye üye olurken formlara girdiği bilgilerin veya gönderilmesi gereken resmi evrakların, sahte, eksik, hatalı veya yanlış olması nedeniyle oluşabilecek sorunların tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

e) "Nakliyeci" bir "Nakliye Talebi" satın aldığında, kendi üyelik bilgilerinin (yetkili kişi ad, soyad, elektronik posta, telefon numaraları v.b.) "Nakliye Talebi"ni oluşturmuş olan "Kullanıcı" ile paylaşılmasını kabul etmiş olur.

f) "Nakliyeci" "Site"ye üye olurken formlar aracılığıyla verdiği kişisel veya kurumsal, bilgi, belge ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, "Nakliyetalebi"nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

g) "Nakliyetalebi" ve "Kullanıcı" arasında hukuken hiçbir bağ ve ortaklık yoktur. Satın aldığınız "Nakliye Talebi"nin sahibi olan "Kullanıcı"nın, talebinden vaz geçmesi, talebin içeriğinde bulunan kriterlerin sonradan değişmesi, taşınacak veya depolanacak eşyanın değişmesi, taşınılacak yerin değişmesi, taşıma tarihinin değişmesi, sizden önce bir "Nakliyeci" ile anlaşmış olması veya taşıma işi sonrası ödeme konusunda çıkacak sorunlar v.b. gibi durumlardan "Nakliyetalebi" sorumlu değildir. Bu ve buna benzer durumlar için "Nakliyeci" "Nakliyetalebi"nde herhangi hak ve tazminat talep edemez.

h) Satın aldığınız "Nakliye Talebi" sonrasında bilgilerine ulaşıp iletişime geçerek muhattap olduğunuz "Kullanıcı" ile yapacak olduğunuz anlaşma "Nakliyetalebi"ni ilgilendirmemektedir. Niteliklerini "Kullanıcı"nın belirlediği nakliye işine verecek olduğunuz teklifin içeriği tamamen sizin insiyatifinizdedir. "Kullanıcı"nın sizinle anlaşma zorunluluğu olmadığı gibi, sizinde talebi satın almış olmakla o "Kullanıcı"nın taşıma işini yapma zorunluluğunuz yoktur. "Nakliyeci"nin ve "Kullanıcı"nın arasında ki anlaşma koşulları, anlaşma şartları veya detayları "Nakliyetalebi"ni ilgilendirmemektedir ve tamamen bu iki tarafın arasında olan bir anlaşmadır.

i) "Nakliyeci" ve "Kullanıcı" arasındaki anlaşma sonrasında çıkabilecek herhangi bir sorundan "Nakliyetalebi" sorumlu değildir. "Site"nin amacı arz talep doğrultusunda bu iki tarafı bir araya getirmekten ibarettir. Bu sebeplerden dolayı eşyanın sökülmesi, taşınması ve yerleştirilmesi aşamalarında oluşabilecek hasarlardan "Nakliyetalebi" sorumlu değildir. Eşyanın taşınması veya depolanması aşamalarında oluşabilecek hasarlardan taşımayı yapan "Nakliyeci" sorumlu olacaktır. Bu gibi istenmeyen durumların telafisi için "Kullanıcı"ya taşıma sigortası yapmayı teklif etmeyi unutmayın.

j) "Nakliyeci", 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında "Kullanıcı"ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, "Nakliyeci" ve "Kullanıcı" arasındaki taşıma anlaşmasının tarafı olmayan "Nakliyetalebi"nin hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Bir "Kullanıcı" ile anlaşarak taşıma işini yapmanız halinde, taşıma tarihinden belirli bir süre sonra "Kullanıcı"nın "Site"de sizinle ilgili yorum yapma ve puan verme hakkını kendisine sağlamış olursunuz. "Kullanıcı"nın "Site"de yapacağı yorumun içeriği ve puanladan "Nakliyetalebi" sorunlu değildir.

l) "Nakliyeci", "Nakliyetalebi" tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi ve kullanıcı adını başka kişi ya da kuruluşlara veremez. "Nakliyeci"nin söz konusu şifreyi ve kullanıcı adını kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından "Nakliyetalebi"ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, "Nakliyetalebi"nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

m) "Nakliyeci"nin www.nakliyetalebi.com'a giriş yaptığı araçlarının (bilgisayar, tablet, telefon v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, başkaları tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin, "Kullanıcı"ların veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan "Nakliyetalebi"nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

n) "Site"nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için "Nakliyeci"nin, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda "Nakliyeci"nin "Site"ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

o) "Nakliyeci" "Site"yi kullanırken, yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran "Nakliyeci"yi bağlayacaktır.

p) "Nakliyeci" "Site"yi hiçbir şekilde T.C. yasalarına aykırı, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, hakaret, küfür, tehdit, iftira, taciz v.b. eylemlerde bulunacak, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek, siyasi veya ideolojik propaganda aracı olacak, diğer üyeleri ve üçüncü şahısları rahatsız edici, kişi veya kurumları lekeleyeci şekilde kullanamaz. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran "Nakliyeci"yi bağlayacaktır. Ayrıca, "Nakliyeci" başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Bu gibi ihlaller karşısında "Nakliyetalebi"nin, "Nakliyeci"ni üyeliğini iptal etme hakkı saklıdır.

r) "Site"de "Nakliyeci"ler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen "Nakliyeci"nin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin "Nakliyetalebi" ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. "Nakliyetalebi"nin "Nakliyeci"nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle "Nakliyeci'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

s) "Site"ye üye olarak "Nakliyeci" statüsü kazanmış olmanız aynı zamanda, "Site"de ki "Gizlilik Politikası" bölümünde bulunan hükümleri ve tavsiyeleri de kabul etmiş olduğunuz anlamına gelmektedir.


7. Nakliyetalebi'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) "Nakliyetalebi", "Nakliyeci" "Site"de bir "Nakliye Talebi" satın aldığında ödemeyi, bu talebi oluşturan "Kullanıcı"nın kişisel bilgilerine (ad, soyad, elektronik posta, telefon numaraları v.b.) ulaşması için alır. Herhangi bir şekilde "Nakliyeci"ye bu "Kullanıcı" ile anlaşma ve talebini karşılama garantisi vermez.

b) "Nakliyetalebi" kendisi bizzat "Nakliye Talebi" oluşturmamaktadır. "Site" üzerinden satışa sunulan "Nakliye Talepleri" Türkiye'nin değişik illerinde nakliyeye ihtiyaç duyan ve "Site"ye "Kullanıcı" olarak kayıt olmuş kişiler ve firmalar tarafından oluşturulmaktadır. Site'nin verdiği hizmet nakliyeye ihtiyaç duyan "Kullanıcı" ile bu işi yapan "Nakliye Firmaları" arasında köprü oluşturmaktan ileri gitmemektedir.

c) "Nakliyetalebi"nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde "Nakliyeci"nin üyeliğini silme, dosya, belge ve bilgileri silme veya güncelleme hakkı vardır. "Nakliyeci" "Site"ye üye olarak bu tasarrufu önceden kabul etmiş olur.

d) "Nakliyetalebi", "Nakliyeci"lere kaliteli hizmet verebilmek ve mağdur etmemek için bünyesine "Kullanıcı" olarak katacağı, "Nakliye Talebi" oluşturma yetkisi bulunan üyelerinin iletişim bilgilerini güncel tutacaktır. Bu sayede satın aldığınız "Nakliye Talebi" sonrasında "Kullanıcı"ya ulaşmakta zorluk çekmemeniz sağlanacaktır.

e) "Nakliyetalebi", çalışanları veya içerik sağlayıcıları, "Site"nin kesintisiz çalışması ve hizmet vermesi için, gerekli teknolojik alt yapıyı ve yazılımını her zaman geliştirecek ve koruyacaktır. Bunun yanında verdiği hizmetin kesintisiz olacağını ve yazılım hatası içermeyeceğini garanti etmemektedir.

f) Sistemde önceden beklenmeyen bir kesinti olması halinde, geçici aksamaların "Site"nin çalışma sıhhatine zarar vermeyeceği konusunda "Nakliyetalebi" garanti vermektedir. Kesinti giderildikten sonra "Site" çalışmasına devam eder. "Nakliyeci"ler bu ve bunun gibi durumlarda hiçbir gerekçeyle "Nakliyetalebi"nden hiç bir hak talep edemezler.

g) Çoğu zaman, hatasız bir şekilde yazılımları ve donanımları çalıştırmak veya geliştirmek ya da internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak pek mümkün değildir. "Nakliyetalebi", bu ve buna benzer nedenlerle "Site"nin ve teknik alt yapının sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir.

h) "Nakliyetalebi" herhangi bir sebep sunmaksızın, "Nakliye Talepleri"nin satış sınırını güncelleme veya değiştirme hakkına ve "Nakliyeci"nin günlük satın alım sınırını belirleyen protokolleri güncelleme veya değiştirme hakkına da sahiptir. Bu gibi değişiklikler "Site"nin kalitesini arttırmak, bölgesel ve ya iklimsel durumlarda "Kullanıcı"ları ve "Nakliyeci"leri mağdur etmemek gibi amaçlar doğrultusunda yapılabilir.

i) "Nakliyetalebi" dilediği durumlarda tanıtımını "Site" üzerinden yapmak kaydıyla, belirli zaman aralıklarında geçerli olan kampanyalar yapabilir veya çekilişler düzenleyebilir. Bu kampanyaların veya çekilişlerin içeriği, tarihi, geçerlilik süresi gibi detaylar tamamen "Nakliyetalebi" insiyatifindedir.


8. Genel Koşullar

a) İşbu Nakliyeci Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden "Nakliyeci", bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, "Nakliyetalebi"ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; bu ihlaller nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, "Nakliyetalebi"nin "Nakliyeci"ye karşı Nakliyeci Sözleşmesi'ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

b) "Nakliyetalebi", Nakliyeci Sözleşmesi içeriğine bağlı kalmamak kaydıyla "Site"nin; gelişimini etkileyen pazar koşullarındaki yenilik ve değişiklikler, teknolojideki ilerleme ve yenilikler, ödeme yöntemlerindeki teknolojik yenilikler ve değişiklikler, ilgili kanunlar ve sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı sebeplerden dolayı veya kendi isteğine bağlı olarak dilediği zamanlarda; işbu Nakliyeci Sözleşmesi şartlarını, "Nakliyeci"lerini bilgilendirmek suretiyle, revize etme, değiştirme, sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğini değiştirme ya da tamamen ortadan kaldırma ya da yeni hizmetler ekleme, sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli hale getirme, çalışma biçimi, yöntemi, süresi ve çeşitlerini değiştirme, hakkına sahiptir.

c) "Nakliyetalebi", işbu Nakliyeci Sözleşmesi uyarınca "Nakliyeci"lerin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, "Kullanıcı"lar bu Nakliyeci Sözleşmesi'ni onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

d) "Nakliyeci"ler, bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.


9. Ücretlendirme

a) "Site"de aksi belirtilmediği sürece, "Site"deki ücretlendirmelerin tümü Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. "Site"de ki "Nakliye Talepleri"ni satın almak için öncelikle yönetim panelinizin "Bakiye" bölümünden üyeliğinize bakiye yüklemeniz gerekmektedir.

b) Herhangi bir sebepten dolayı üyelik silme durumlarında "Nakliyeci"nin "Site"deki mevcut bakiyesi, yapılan kampanyalar düşürülerek 1 ay içerisinde geri ödenecektir.

c) "Nakliyeci" "Site"ye bakiye transferi yaptığında ya da bir "Nakliye Talebi" satın aldığında "Nakliyetalebi" ödemeyi ya da transferi faturalandırmaz. Faturalandırma işlemi ayda 1 kez olmak üzere, o ay içinde yapmış olduğunuz "Nakliye Talebi" alımlarını baz alarak yapılır ve yönetim panelindeki "Faturalarım" bölümünde ibraz edilir.

d) "Nakliyetalebi" herhangi bir sebep sunmaksızın, "Nakliye Talepleri"nin ücretlendirmelerini güncelleme veya değiştirme hakkına sahiptir.


10. Ticari Markalar / Telif Hakları

a) "Site" yazılımı, tasarımı, iş modeli ve "Site"de yayınlanan materyallerin bütün fikri mülkiyet hakları ve lisansları "Nakliyetalebi"nde olup, bunlara ilişkin telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, "Nakliyeci" tarafından izinsiz ve ticari amaçlı kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. "Site"nin faaliyetlerini kopyalamak gibi sitenin fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi, "Nakliyetalebi"ne yasal işlemlerle hakkını arama imkânı verecektir.

b) "Nakliyetalebi" ve "Site"nin isim ve marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz. "Nakliyetalebi"nin logoları, fikir ve sanata ilişkin hakları saklıdır. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılı veya elektronil ortamda izinsiz kullanılamaz.

c) "Site"de adı geçen başka şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.


11. Gizlilik

Gizlilik ve verilerin korunması "Nakliyetalebi" için son derece önemlidir. Kişisel ve kurumsal verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması ile ilgili detaylı bilgi edinmek için lütfen "Site"deki "Gizlilik Politikası" bölümünü ziyaret ediniz.

"Nakliyeci" "Site"de bir "Nakliye Talebi" satın aldığında, o talebi oluşturan "Kullanıcı"nın iletişim bilgilerini (ad, soyad, elektronik posta, telefon numarası v.b.) satın almış olur. Bu satın almayı yaparak, kendi üyelik bilgilerinin de (yetkili kişi ad, soyad, elektronik posta, telefon numaraları v.b.) o talebi oluşturan "Kullanıcı" tarafından görünebilir olmasını onaylamış sayılmaktadır. Taraflar tarafından bu bilgilerin kötüye kullanımına ilişkin ihtilaflerde "Nakliyetalebi" asla sorumluluk kabul etmez. Bu gibi durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki yaptırımların muhatabı "Kullanıcı" ya da "Nakliyeci" olacaktır. Böyle bir durumda taraflar "Nakliyetalebi"ni sorumlu tutamayacağını ve hangi ad altında olursa olsun "Nakliyetalebi"nden her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


12. Mücbir Sebepler

"Nakliyetalebi"nin kontrolü dışında gelişen, hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde (doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), işbu Nakliyeci Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinin herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden dolayı "Nakliyetalebi" herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.


13. Sözleşmenin Feshi

İşbu Nakliyeci Sözleşmesi, "Nakliyeci"nin "Site" üyeliğini iptal etmesi veya "Nakliyetalebi" tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. "Nakliyetalebi", "Nakliyeci"nin Nakliyeci Sözleşmesi'nin herhangi bir madde veya hükmünü ihlal etmesi durumunda veya gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir zamanda, bu konuda "Nakliyeci"yi bilgilendirmek kaydı ile, "Nakliyeci"nin "Site" üyeliğini iptal edebilir, "Nakliyeci"nin siteden aldığı ya da almakta olduğu hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

"Nakliyeci", bu madde kapsamında, sözleşmenin feshedilmesi ve "Nakliyeci" üyeliğinin iptal edilmesi halinde "Nakliyetalebi"nden hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder.


14. Tebligatlar

"Nakliyeci"lerin, "Nakliyetalebi"ne üye olurken kullandıkları cep telefonu numarası, elektronik posta adresi ve adresleri bu sözleşmeyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, geçerli iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir.

İşbu Nakliyeci Sözleşmesi'nde aksi açıkça belirtilmedikçe, sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza, onay veya başka haberleşmeler elektronik posta veya SMS yoluyla olacak ve "Kullanıcı" tarafından belirlenen iletişim bilgileri kullanılacaktır.


15. İhtilaflerin Halli

a) İşbu Nakliyeci Sözleşmesi ve "Site"nin kullanımına ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

b) Taraflar, "Nakliyetalebi"ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

c) "Nakliyetalebi" "Nakliyeci"nin kişisel ve kurumsal bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya "Nakliyetalebi"ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; "Nakliyetalebi" ve www.nakliyetalebi.com sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.


16. Yürürlülük

İşbu Nakliyeci Sözleşmesi, "Nakliyeci"nin üyelik kaydı yapması için gerekli olan üyelik formunu doldurarak "Site"ye kayıt olması anında akdedilmiş ve bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere süresiz ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

GİRİŞ YAP Taşınmak istiyorum Nakliyeciyim